Zabezpečujeme prepravu cestujúcich na Slovensku ale aj v zahraničí. Zabezpečujeme prepravu na:

svadby
koncerty
výlety
firemné akcie
transfery na letiská
prepravu zamestnancov

pre širokú škálu zákazníkov ako sú:

školské a predškolské zariadenia
záujmové kluby (plavci, futbalisti, turisti, ...)
folklórne súbory
hotely
fyzické osoby
právnické osoby.